SP SECURITY POLITE….

De overheid trekt zich steeds meer terug uit de maatschappij en legt de verantwoordelijkheden steeds meer neer bij de beveiligingsdiensten, die om hun beurt wel de verantwoordelijkheden durven te nemen van beveiligen en het bewaken van andermans eigendommen. Wanneer je ergens aan het werk komt, maak je eerst kennis met de organisatie deze kan dan zien hoe je werkt, wie je bent, wat je doet, hoe dan ook je blijft altijd een visitekaartje voor de organisatie.

Hoe zorg je ervoor dat alles leuk blijft….hiervoor zijn goede betrouwbare beveiligers opgeleid die er steeds zorg voor dragen om bezittingen, gevoelige informatie en processen te kunnen beveiligen en bewaken.

Beveiliging: het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Beveiliging is een manier risico’s te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. Bewaken: een onderdeel van beveiligen. Het betekent het voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in zijn geheel is te overzien. Het beveiligen vraagt dus meer kennis en inzicht dan iets bewaken.

Het waarnemen,signaleren en rapporteren van incidenten, vallen onder alle categorieën beveiliging en bewaking, hiermee laten wij beveiligers altijd een sterke en goede indruk achter bij elke organisatie.

SAMEN WERKT HET BETER….